ปัจฉิมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ เนื่องจากนักศึกษาจบการศึกษา คณาจารย์ให้คำแนะนำในการออกไปใช้ชีวิตนอกรั้วมหาวิทยาลัย และการประกอบอาชีพในอนาคต

วันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น.  ห้องประชุม ชั้น 2 ตึก 22

 

 

ความคิดเห็น