วันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2567 พานักศึกษาเข้าร่วมประกวด โครงการ ‘สืบสานและต่อยอดภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม’ ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ’ ประจำปี ๒๕๖๖ รอบชิงชนะเลิศ ณ หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลชมเชยพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

ความคิดเห็น