#ร่วมงานวันวิทยุกระจายเสียงไทย 94 ปี
เรื่องราวดีเมื่อวันวาน 25 กุมภาพันธ์ 2567 #ร่วมงานวันวิทยุกระจายเสียงไทย โดยในภาคเช้าร่วมทำบุญตักบาตร และร่วมเวทีเสวนาหัวข้อ “สื่อวิทยุกับมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” เนื่องในวันครบรอบ 94 ปี #วันวิทยุกระจายเสียงไทย ที่ห้องประชุม สวท.บุรีรัมย์ …. ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอขอบคุณ สวท.เป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา เท่านั้นยังไม่พอยังให้ความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพซึ่งเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการพัฒนาบัณฑิตค่ะ… ….ภาคค่ำ 🎤ร่วมสังสรรค์ ใน#ธีมผ้าขาวม้าพาม่วน … โชคดียกทีมรับรางวัลเป็นพัดลมจาก … ธ.ก.ส.เพื่อนคุณ .. ขอบคุณมากมายค่ะ

ความคิดเห็น