เป็นผู้ทรงในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 12 (The Asia Undergraduate Conference On Computing : AUC2 2024) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 21 กุมภาพันธ์ 2567

ความคิดเห็น