เข้าร่วมกิจกรรมงาน BRICC ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2567 และคุมนักศึกษาในการดูแลรัฐมนตรี และแขก VIP ที่เข้ามาร่วมงาน

ความคิดเห็น