เชิญร่วมบุญใหญ่ เสริมความมั่นคงให้ชีวิต ด้วยการร่วมบุญการบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระเจดีย์พระบรมบรรพต หรือภูเขาทอง วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

ร่วมบุญได้ผ่านการสแกน QR e-Donation เงินเข้าบัญชีวัดโดยตรง ไม่ต้องเก็บเอกสารใบอนุโมทนา และลดหย่อนภาษีได้ทันที

ความคิดเห็น