พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

ความคิดเห็น