มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันราชภัฏ “ด้วยพระบารมี จึงมีราชภัฏ” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น