พิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติมหามงคล 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พิธีเปิดงาน “ราชภัฎบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ ๗” BRICC Festival โดย นางศุภมาศ อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

วันนี้ 14 กุมภาพันธ์ 2567

ความคิดเห็น