📸 ภาพงานแถลงข่าว 5 กุมภาพันธ์ 2567
ในงาน ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่7
14-16 ก.พ. นี้ เจอกัน
ที่ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ 💜💛
🍂กิจกรรมประกอบด้วย
✅พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันราชภัฏ ๑๔ กุมภาพันธ์
✅การแสดงศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติมหามงคล ๗๒ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
✅ประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติครั้งที่ ๗
✅แข่งขันทักษะทางวิชาการระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ
✅ศิษย์เก่าดีเด่น ๕๓ ปี เพชรดีศรีราชภัฏบุรีรัมย์
✅ ผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
✅ประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคมรองรับการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
✅เยือนถิ่นแผ่นดินปราชญ์ ครั้งที่ ๗ : ฉายภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์มหัศจรรย์เมล็ดพันธุ์เหนือมิติ : The Magic Seeds
✅ราชภัฏบุรีรัมย์มินิมาราธอน

ความคิดเห็น