งานอนุรักษ์พลังงาน ติดสติกเกอร์รณรงค์การลดใช้พลังงาน
เพิ่มเติมหน้าลิฟต์ตามอาคารเรียนต่างๆ
🙏🏼🙏🏼
ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าเพื่อมหาวิทยาลัยของเรา

ความคิดเห็น