โครงการจัดสภาพการเรียนรู้สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (กิจกรรมละลายพฤติกรรมด้วยบอร์ดเกม) ในวันที่  25 มกราคม 2567 โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, ตาราง และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, แว่นกันแดด, โรงพยาบาล และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ตาราง และ ข้อความ

ความคิดเห็น