วันศุกร์ ที่ 12 มกราคม 2567 ได้เข้าร่วมกิจกรรมการทำนุบำรุงปรับปรุงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งมี ดร.เสกข์สรร ธีระวาณิชย์ ประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี

ความคิดเห็น