ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ แก่นักเรียน ที่เข้าสมัคร เรียนปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 15-22 มกราคม 2567 ที่ ตึก 23 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น