วันที่ 19 มกราคม 2567 เข้าร่วมกิจกรรม กีฬาสีสาขา ปีการศึกษา 2566 ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ณ  BRU DOME โดยในกิจกรรมมีการแข่งขันกีฬาประเภท ฟุตซอล แชร์บอล วอลเล่ย์บอลและกีฬาพื้นฐาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาทุกชั้นปี

ความคิดเห็น