ร่วมเป็นวิทยากรอบรมนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์โรงเรียนลำปลายมาศ ในหัวข้อเรื่องดาราศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567

ความคิดเห็น