11 มกราคม 2567 ร่วมทำบุญ ฟังเทศน์ ทำความสะอาดบริเวณวัด ณ วัดไตรภูมิวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น