วันที่ 11 มกราคม 2567 พานักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ร่วมทำบุญที่วัดไตรภูมิวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยถวายปัจจัยและร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัด

ความคิดเห็น