วันที่ 6 มกราคม 2567 เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถะครูสู่มืออาชีพ Module ที่ 2 ณ ห้องประชุมช่อราชพฤกษ์ (ชั้น 6) อาคารอเนกคุณาคาร (BRU-Complex) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น