✅6 หน่วยงาน อว. ผนึกพลังวิจัยและพัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่มอาหารพื้นถิ่น และอาหารฟังก์ชั่น ด้วยเทคโนโลยีฉายรังสี
✅ขอเชิญติดตามชมการถ่ายทอดสด พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและการใช้ประโยชน์” ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
✅วันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องแถลงข่าว อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
✅รับชมสดพร้อมกัน ผ่านทาง Facebook LIVE สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ความคิดเห็น