ตักบาตรวันปีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พระสงฆ์ จำนวน 67 รูป วันที่ 28 ธันวาคม 2566 วันนี้เราไปนิเทศงานที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จึงมาในชุดชุมชน

ความคิดเห็น