27 ธันวาคม 2566 เข้าร่วมประชุมพิจารณางบประมาณจัดซื้อครุภัฑณ์คณะครุศาสตร์ ประจำประงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น