ลงพื้นที่ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการและร่วมกันวางแผนดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ 16 ธันวาคม 2566

ความคิดเห็น