พระอาจารย์ประเทือง ปะโมทิโต พระวัดกลางอารามหลวงมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 20 ธันวาคม 2566

ความคิดเห็น