ประชุมวางแผนวิจัย FF 22 พฤศจิกายน 2566 ทีมงานเข้มแข็งมาก ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันขับเคลื่อนวิจัยที่ทำเพื่อชุมชนร่วมกัน

ความคิดเห็น