ประกวดแข่งขันเชียร์ 17 พฤศจิกายน 2566 นักศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล นักศึกษาทุ่มเทเต็มที่ ขอขอบใจมาก ๆ

ความคิดเห็น