เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นักศึกษาซ้อมเชียร์อย่างเต็มที่

ความคิดเห็น