ได้รับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานการบริหารการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้เเละประสบการณ์ทางวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ปี 2567 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2566

ไฟล์แนบ

pdf BRU25662970-คุรุสภา

ขนาดไฟล์ 2 MB | จำนวนดาวน์โหลด 22 ครั้ง

ความคิดเห็น