13 ธันวาคม 2566 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานศพคุณแม่ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น