สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th

หรือ

https://wellwishes.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2566

ความคิดเห็น