มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ ขอเชิญชมการแสดงดนตรีในสวน : H.M. Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
.
CR. ภาพจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น