ร่วมน้อมรำลีกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ร่วมน้อมรำลีกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวัน คล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ร่วมน้อมรำลีกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวัน คล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ร่วมน้อมรำลีกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวัน คล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ร่วมน้อมรำลีกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวัน            คล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ร่วมน้อมรำลีกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวัน คล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ความคิดเห็น