20231205_183002ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และชมการแสดงดนตรีในสวน : H.M. Song อว.บรรเลงเพลงของพ่อ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานวัฒนธรรมเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ความคิดเห็น