ร่วมเป็นวิทยากรอบรมนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ในหัวข้อเรื่องการหาความเร็วเสียงในอากาศ และบันจี้จัมป์มหาสนุก ในวันศุกร์ที่ 1 เสาร์ที่ 2 และอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566

ความคิดเห็น