วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางให้คำปรึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีพฤติกรรมภาวะซึมเศร้า ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น