วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เข้าร่วมโครงการหมากกระดาน E-Sports Math Games ซึ่งประกอบด้วยการแข่งขัน A-Math, Sudoku และ ROV ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร ชั้น 2 อาคาร 19

ความคิดเห็น