26 พฤศจิกายน 2566 เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย และการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์  ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร 1 อาคารสิริวิชญากร (อาคาร ๑๙ ชั้น ๒) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น