วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 ร่วมพิธีสมโภชและพิธีถวายผ้าพระกฐินประทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี 2566 ขออนุโมทนาสาธุบุญ ขออานิสงส์แห่งบุญนี้ส่งผลให้ แม่ พี่น้อง ป้า น้า อา และญาติมิตร รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้ จงดลบันดาลบุญให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุข ความเจริญค่ะ

ความคิดเห็น