🙏🙏🙏กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง🙏🙏🙏
💙คณะครุศาสตร์ 💙
💜💛มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 💜💛
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
🙏🙏🙏พระสงฆ์ 9 รูป ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 🙏🙏

🙏🙏🙏กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง🙏🙏🙏
💙คณะครุศาสตร์ 💙
💜💛มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 💜💛
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
🙏🙏🙏พระสงฆ์ 9 รูป ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 🙏🙏🙏
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี และมี ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ คณาจารย์ นักศึกษาศิลปศึกษา ,ดนตรีศึกษา ,พลศึกษา ,ฟิสิกส์ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต

🙏🙏🙏กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง🙏🙏🙏
💙คณะครุศาสตร์ 💙
💜💛มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 💜💛
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
🙏🙏🙏พระสงฆ์ 9 รูป ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 🙏🙏
🙏🙏🙏กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง🙏🙏🙏
💙คณะครุศาสตร์ 💙
💜💛มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 💜💛
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
🙏🙏🙏พระสงฆ์ 9 รูป ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 🙏🙏
🙏🙏🙏กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง🙏🙏🙏
💙คณะครุศาสตร์ 💙
💜💛มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 💜💛
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
🙏🙏🙏พระสงฆ์ 9 รูป ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 🙏🙏
🙏🙏🙏กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง🙏🙏🙏
💙คณะครุศาสตร์ 💙
💜💛มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 💜💛
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
🙏🙏🙏พระสงฆ์ 9 รูป ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 🙏🙏

ความคิดเห็น