เข้าร่วมพิธีสมโภชผ้ากฐินประทาน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ณ เวทีราชภัฏภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น