23 พฤศจิกายน 2566 ร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินประทาน ณ เวทีราชภัฏภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น