23 พฤศจิกายน 2566 เข้าร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินประทาน ประจำปี 2566 และร่วมทำโรงทานคณะวิทยาศาสตร์ ณ เวทีราชภัฏภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น