เป็นกรรมการตัดสิน งานประกวดดนตรี งิ้ว มิวสิค Contest 2023

ณ งานงิ้วศาลเจ้าพ่อหลักเมืองบุรีรัมย์ ประจำปี “สมโภชศาลเจ้าพ่อหลัก

เมือง” ระหว่างวันที่ 17- 19 พฤศจิกายน 2566

เป็นกรรมการตัดสิน งานประกวดดนตรี งิ้ว มิวสิค Contest 2023

เป็นกรรมการตัดสิน งานประกวดดนตรี งิ้ว มิวสิค Contest 2023

ความคิดเห็น