ร่วมงาน BRU March Contest 2023 and SC.BRU Soft Skills ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น