วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร 3 อาคารสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น