กรรมการ การแข่งขันสุนทรพจน์

โครงการสิงห์แดงสัญจร ครั้งที่ 15

จัดโดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

ณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น