วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566อ.ธนากร ทองธรรมสิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้ร่วมกิจกรรมบรรยายงานประเพณีสมโภชน์เจ้าพ่อหลักเมืองประจำปี 2566  กิจกรรมท่องเที่ยวงานงิ้ว ให้กับท่านผู้ว่าราชจังหวัดบุรีรีมย์และแขกที่มาร่วม

ความคิดเห็น