โครงการแนะแนวการศีกษาต่อและเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2567 8 -10 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 13 คน และ ข้อความ

 

ความคิดเห็น