กราบศพ พระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ) และอดีตเจ้าอาวาสวัดบูรพาราม พระอารามหลวง วัดบูรพาราม อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566

ความคิดเห็น