สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครรอบแฟ้มสะสมผลงาน สำหรับ ม.6 ปวช. ที่กำลังศึกษาอยู่ สมัครผ่านครูแนะแนว หรือออไนลน์ 16 ตค. – 17 พย. 2566 สมัครด้วยตนเอง 16 ตค – 30 พย. 2566

ความคิดเห็น